[slide-puzzle pieces=6 myimage=“http://junior.spaceedu.net/wp-content/uploads/2015/04/puzzle-04.jpg“ width=“100%“ backcolor=“transparent“]

Един интересен вид пъзел, който води началото си от печатарската индрустрия! Плъзгането на картинки напред и назад до получаване на смислено за мозъка ни изображение изглежда забавно и лесно. И то всъщност е такова! Интересното е, че този метод е взаимстван от така наречения Lorem Ipsum. В същината си това е текст генериран така, че на пръв поглед да изглежда смислен, но всъщност при задълбочен прочит той се оказва напълно безсмислен. Тук възниква въпроса, каква е полезността на такъв вид текст? Както стана въпрос, Lorem Ipsum навлиза в печатаската индустрия. Установен факт е, че ако погледнем цяла страница от вестник, списание или уебсайт, вероятността погледа ни да се спре на разбираем текст или изображение е много по-голям, отколкото вниманието ни да е привлечено от нещо неразбираемо. Генерирането на Lorem Ipsum текстове е било използвано от печатарите, за да организират колонките на страниците си по начин, който насочва четящия към определена информация.
Lorem Ipsum се използва и днес, предимно от редактори на списания, уебсайтове или вестници. Ние решихме да го използваме като пъзел, понеже ученето наистина може да бъде забавно като детска игра!

My Instagram ProfileYoutube profile