Тези изпълнителни кадети направиха звездните си карти. Те показват важните звезди в небето с помоща на елемента светлина. В дневниците си записаха информацията, която ще им е полезна за следващите нива.svetlina

Съзвездието Малка мечка ни помага да се ориентираме по нощното небе. Хубаво е да можем да го разпознаваме.
svetlina svetlina svetlina svetlina

 

 

 

My Instagram ProfileYoutube profile