Запознахме се с фунцията на всеки сензор. Сега нека ги използваме в истински функционални вериги.

Чук, който се управлява от  подадена светлината – „Светлинен Чук“

Сензори 2 на 23.07.2016 Сензори 2 на 23.07.2016

С колоните  задействаме нашите сензори за звук и музикалните си таланти.

Сензори 2 на 23.07.2016 Сензори 2 на 23.07.2016 Сензори 2 на 23.07.2016 Сензори 2 на 23.07.2016 Сензори 2 на 23.07.2016 Сензори 2 на 23.07.2016 Сензори 2 на 23.07.2016 Сензори 2 на 23.07.2016
My Instagram ProfileYoutube profile