Кaдетите научиха за елемента „електродвигател“ и го приложиха в действие, като направиха модел на планета и спътник.
orbiti 19 (3)

Слънцето и  Марс. По-близко от всякога, тук в нашето ателие на Музейко.orbiti 19 (4)

My Instagram ProfileYoutube profile