Няма да намерите изгубен кадет преминал тази мися, защото в нея научават как да се ориентират по нощното небе.
Също така разбират как да свържат електрическата верига за да осветят Полярната и други звезди.
Светлина (3)
Светлина (2)
Светлина (5)
Тази звезда свети в нетрадицонен зелен цват. Как ли става това?
Светлина (4)

My Instagram ProfileYoutube profile