Свикнали сме да се ориентираме с карти на земята, а знаете ли че има и карти на звездите,
но каква карта на звезди като не можем да ги видим в тъмното? Затова по-важните звезди накарахме да светят.
Светлина (6)
Ето как караме звездите на нашите карти да изгреят.
Светлина (1)
Светлина (7)
Светлина (8)

My Instagram ProfileYoutube profile