По време на днешната мисия предизвикахме кадетите, да мобилизират всичките си знания, придобити в предходните мисии! Ето го и резултата – роботи готови да изследват космоса!

My Instagram ProfileYoutube profile