Ниво ЛОГИКА 2 – Сложни логически функции. Придобива степен СТАРШИ КОСМИЧЕСКИ ЕКСПЕРТ.

Информация за кадети

За да станеш старши космически експерт трябва да умееш да задаваш сложни команди, които машините да разбират.

Информация за пораснали

Тук надграждаме уменията за програмиране на устройства и развиваме съобразителността на децата.