Ниво ЛОГИКА 1 – Прости логически функции. Придобива степен КОСМИЧЕСКИ ЕКСПЕРТ.

Информация за кадети

Космическият експерт говори езика на машините и може да им поставя условия.

Информация за пораснали

В това ниво под формата на игра децата ще разберат езика на алгоритмите и ще се запознаят с прости логически функции.