Ниво БЕЗЖИЧНО УПРАВЛЕНИЕ – Безжични връзки. Придобива степен КОСМИЧЕСКИ КАПИТАН.

Информация за кадети

Космическият капитан знае какво е безжично управление и как да го използва.

Информация за пораснали

В това ниво децата усвояват базови разбирания за радио вълните, комуникационните канали, преноса на данни през различни среди.