Ниво СЕНЗОРИ 3 – Работа със сензори. Придобива степен СТАРШИ КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ.

Информация за кадети

Създай макет, който може да изследва различни условия и стани старши космически изследовател.

Информация за пораснали

В това ниво децата свободно умеят да боравят със сензори и да ги използват за управление на проекти.