Ниво СЕНЗОРИ 2 – Работа със сензори. Придобива степен КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ.

Информация за кадети

Космическият изследовател познава в детайли света около себе си и е готов да изучава космоса.

Информация за пораснали

В това ниво надграждаме опознавателните способности, които придобихме и се фокусираме върху данните, които учените събират в открития космос.