Ниво СЕНЗОРИ 1 – Работа със сензори. Придобива степен МЛАДШИ КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ.

Информация за кадети

За да станеш младши космически изследовател първо трябва погледнеш на света около нас през очите на роботите.

Информация за пораснали

В това ниво полагаме основите на изследването на света около нас с помощта на съвременните технологии. Ще се опрем на човешките сетива и разликата при възприятията на машините.