Ниво ЕКИП – Екипен проект. Придобива степен КОСМИЧЕСКИ СЪТРУДНИК.

Информация за кадети

За да преминеш това ниво и да станеш космически сътрудник, ще трябва да работиш в отбор с други космически инженери.

Информация за пораснали

В това ниво основен фокус ще е изграждането на умения за работа в екип. Груповият проект е сложна задача, в която отборът ще се справя заедно с космическите предизвикателства.