Ниво МЕХАНИКА – Създаване на прост функционален обект изпълняващ движение. Придобива степен КОСМИЧЕСКИ ТЕХНИК.

Информация за кадети

За да се превърнеш в космически техник, ще трябва да задвижиш космически кораб или сателит.

Информация за пораснали

В това ниво децата получават основополагащи познания в сферата на роботиката и в частност механиката. Ще наблегнем на движенията които наблюдаваме в космическите обекти.