Ниво СВЕТЛИНА – Създаване на прост функционален обект излъчващ светлина. Придобива степен КОСМИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТ.

Информация за кадети

Заедно ще изследваме светлината и ако положиш необходимите усилия ще станеш космически специалист.

Информация за пораснали

В това ниво запознаваме децата с основните принципи на електрическите вериги и преобразуването на електрическата енергия в светлинна. Говорим си за разпространението на светлината. Звездите са основна тема на занятието.