Космически Предизвикателства за деца (Space Challenges Junior) е образователна програма за подрастващи.

Основна цел на екипа от млади и ентусиазирани хора е да преведат познанията си в сферата на космическите науки на разбираем за децата език и да ги въведат в света на технологиите.

Приемаме предизвикателството да отворим детските очи за необятните астрономия, роботика, комуникации и други инженерни науки. Надяваме се да отключим новаторство, креативно и перспективно мислене. Именно за това сме подготвили адаптирана литература с научни факти на разбираем за децата език.